05 آوریل

عفونت گوش

عفونت گوش

عفونت گوش

عفونت گوش

به این اختلال گوش و حلق و بینی اوتیت مدیا نیز گفته می شود که در اصل وجود نوعی عفونت در گوش میانی کودک، یعنی فضای موجود بین پردۀ گوش و ساختارهای ظریف گوش داخلی، است.

علت ایجاد عفونت گوش میانی

علت ایجاد این مورد از بیماری های گوش و حلق و بینی کودکان ویروس هایی است که به واسطۀ بیماری هایی مثل سرماخوردگی منجر به عفونت دستگاه فوقانی تنفس می شود. این اختلال گوش و حلق و بینی باعث مسدود شدن لوله های شنوایی می شود و از تخلیه شدن مخاط، چرک و مایعات دیگر موجود در گوش جلوگیری می کند. درنتیجه این مایعات فشار زیادی به پردۀ گوش می آورد و منجر به ایجاد عفونت و بیماری های گوش و حلق و بینی کودکان می شود

درمان عفونت گوش میانی
اگر عفونت بر روی میزان و نحوۀ شنوایی کودک تأثیر گذاشته باشد، ممکن است که نیاز به عمل جراحی باشد. در غیر این صورت با مصرف آنتی بیوتیک های ویژه این اختلال گوش و حلق و بینی برطرف خواهد شد

از دست دادن شنوایی
دلایلی مثل عوامل ژنیتیکی ، مصرف داروهای خاص و تروما ممکن است موجب بیماری های گوش و حلق و بینی کودکان از نوع از دست دادن شنوایی بشود.

درمان از دست دادن شنوایی
برخی از انواع کم شنوایی با مصرف داروهای خاص و یا انجام عمل جراحی بهبود می یابد و بعضی از این اختلال گوش و حلق و بینی ممکن است دائمی باشد. در مواردی مثل کم شنوایی یا ناشنوایی می توان پس از تست میزان شنوایی از سمعک استفاده کرد و هم زمان تمرین های گفتار درمانی را نیز برای بهبود بیماری های گوش حلق وبینی کودکان انجام داد.

کیست پوستی در گوش میانی (کلستاتاتوما)
این کیست در گوش میانی ایجاد می شود و ممکن است باعث عفونت مزمن در این ناحیه بشود و به ساختارهای شنوایی گوش کودک آسیب های جدی برساند. وجود عارضه هایی مثل شکاف کام در کودک می تواند احتمال ابتلا به این دسته از بیماری های گوش و حلق و بینی کودکان را نیز افزایش بدهد.

علائم کیست پوستی در گوش میانی

از مهم ترین علائم این اختلال گوش و حلق و بینی عبارت است

1-بروز عفونت های پی در پی در یک گوش 1-
2-بروز درد یا بی حسی در داخل یا اطراف گوش2-
3-سرگیجه
4-درمان کیست پوستی در گوش میانی
معمولاً برای محافظت از گوش در این اختلال گوش و حلق و بینی و برداشتن کیست از روش جراحی استفاده می شود. برای برداشتن این کیست انواع مختلفی از جراحی وجود دارد
.
کیست پوستی در گوش میانی (کلستاتاتوما)
این کیست در گوش میانی ایجاد می شود و ممکن است باعث عفونت مزمن در این ناحیه بشود و به ساختارهای شنوایی گوش کودک آسیب های جدی برساند. وجود عارضه هایی مثل شکاف کام در کودک می تواند احتمال ابتلا به این دسته از بیماری های گوش و حلق و بینی کودکان را نیز افزایش بدهد.

پارگی پردۀ گوش
پردۀ گوش درواقع همان غشای تمپانیک است و بسیار شبیه پوست بدن است. در اثر تروما ممکن است این غشا سوراخ شود و کودک دچار یکی از بیماری های گوش و حلق و بینی کودکان بشود. خوردن ضربه های ناگهانی و محکم به گوش یا فرو کردن اجسام نوک تیز به داخل گوش نیز منجر به بروز این اختلال گوش و حلق و بینی شود.

1- از دست دادن یا کم شدن شنوایی
2- سوت کشیدن گوش ها
3- درمان پارگی پردۀ گوش
اگر پارگی شدید نباشد و نیاز به عمل جراحی پیدا نکند، این غشا بعد از مدتی به صورت خود به خود ترمیم خواهد شد

مطالب بیشتر را درپیج  اینستاگرام خانم دکتر زهرا کریمی دنبال کنید

Call Now Button