14 نوامبر

عکس زیبایی گوش تهرانپارس

برای دیدن عکس زیبایی گوش در تهرانپارس می توانید به سایت دکتر زهرا کریمی مراجعه نمایید.

به جراحی زیبایی گوش در اصطلاح اتوپلاستی می گویند که نوعی جراحی زیبایی می باشد.
جراحی گوش تنها توسط جراح گوش و حلق و بینی انجام می شود که تجربه ومهارت کافی در این زمینه را داشته باشد.
در این جراحی با توجه به مشکلی که فرد برای برطرف کردن آن مراجعه کرده است، از تکنیک هایی استفاده می شود. در این تکنیک ها برش ها در محل هایی چون پشت گوش ها و داخل چین های درونی گوش زده می شود. متقاضیان جراحی زیبایی گوش می توانند با مطب دکتر زهرا کریمی که در تهرانپارس واقع شده تماس بگیرند. برای دیدن عکس زیبایی گوش می توانید به سایت دکتر زهرا کریمی مراجعه نمایید.

درباره نویسنده

پاسخ

Call Now Button